vi Vietnamese
Hướng dẫn kinh nghiệm cách làm quây úm gà

Hướng dẫn kinh nghiệm cách làm quây úm gà

0
Hướng dẫn kinh nghiệm cách làm quây úm gà - Khi đưa gà con về chuồng trại, có nhiều lưu ý nhỏ được các...

Kinh nghiệm nuôi gà đẻ và gà con

0
Kinh nghiệm nuôi gà đẻ và gà con 1. Để biết chuồng úm có đủ, thừa hoặc thiếu nhiệt khi nuôi gà con? Để cung cấp...

Hướng dẫn nuôi gà con 1-3 tuần tuổi

0
Trước khi nuôi gà con cần phải nắm bắt được các thông tin về nguồn gốc đàn gà, uy tín của trại giống và...

Kinh nghiệm chăn nuôi gà thả vườn lợi nhuận cao

0
Nuôi gà ta thả vườn là một mô hình chăn nuôi dễ thực hiện, chi phí đầu tư ban đầu không nhiều nhưng hiệu...

Bài viết gần đây